Неділя, 16.06.2019, 02:11

Головна Реєстрація Вхід
Вітаю Вас, ГістьRSS


Наше опитування
Міні-чат
500
Форма входу
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0


 Статут асоціації батьківської громадськості
Статут асоціації батьківської громадськості

1. Загальні положення

1.1. Асоціація батьківської громадськості Іванківського району (далі - Асоціація) є районною, добровільною, неприбутковою, позапартійною громадською організацією, яка діє на основі Конституції України, Законів України та цього Статуту.

1.2. Асоціація сповідує принцип злагоди, примирення, взаємоповаги та рівності її членів як основну засаду і передумову своєї діяльності та існування.

1.3. Основною метою діяльності Асоціації є започаткування, збереження та збагачення традицій роботи батьківських комітетів, батьківських рад, батьківських громадських організацій району та шкіл для сприяння покращенню освітньої, просвітницької, виховної роботи, виховання патріотизму, любові до батьків в учнів та вихованців загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів Іванківшини; співпраця з гілками влади всіх рівнів, громадськими, політичними організаціями у розбудові суверенної і незалежної, демократичної, правової України.

1.4. Політичні змагання всередині організації та орієнтація Асоціації на окремі політичні партії та фракції, що існують у діючому парламенті, районних та шкільних радах є неприпустимими.

1.5.  Юридична адреса Асоціації: смт. Іванків, вул. І.Проскури, 10, ЦЦЮТ

2. Основні завдання та напрями роботи

2.1. Завдання Асоціації:

Організація консультативного та інформаційного сприяння батькам, батьківським комітетам, батьківським радам, закладам освіти, вчителям з метою покращення виховної роботи, навчального процесу, проведення просвітницької роботи у сфері освіти, виховання патріотизму, прагнення до знань, любові до України у дітей.

-   Підтримка дослідницької роботи у сфері освіти, виховання патріотизму,

прагнення до знань, вихованців загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів району.

- Сприяння утвердженню батьківських комітетів, батьківських рад як інструменту ефективної взаємодії і співпраці з навчальним закладом, виховання нового покоління вихованих, освічених і патріотично налаштованих українців.

-   Громадський контроль за дотриманням Закону України "Про освіту".

-  Проведення на замовлення Міністерства освіти і науки України, управління освіти і науки, закладів освіти експертизи проектів законодавчих актів, державних програм, рішень органів місцевого самоврядування всіх рівнів, що подаються суб’єктами законодавчої ініціативи, депутатами обласних, районних, міських та селищних рад і стосуються освітньої галузі, питань виховання, соціального захисту дітей, учнів, сімей, батьків.

-   Сприяння аналітичній роботі всіх гілок влади та органів самоврядування.

-   Систематичне висвітлення результатів своєї діяльності.

2.2. Для реалізації основної мети та своїх завдань Асоціація використовує такі форми діяльності:

            - Збирає, узагальнює та надає відділу освіти, закладам освіти довідкову та аналітичну інформацію.

            - Сприяє утвердженню батьківських комітетів, батьківських рад, громадських батьківських організацій як інституту представницької демократії в системі управління органів освіти.

            - Бере участь в організації й проведенні семінарів та обговоренні проектів обласних,  районних програм  спільно  з  працівниками управління освіти і науки, обласних, районних закладів освіти.

            - Співпрацює з громадськими організаціями та державними установами з метою виконання статутних завдань Асоціації.

            - Бере участь у роботі всеукраїнських, обласних, районних конференцій та семінарів з обговорення проблем законодавства і обміну досвідом.

            - Сприяє обговоренню законопроектів,  державних програм при винесенні на всенародне обговорення.

            - Готує та розміщує публікації в засобах масової інформації про свою роботу, основні напрями розвитку батьківського руху, батьківські ініціативи.

            - Підтримує дослідницькі роботи у сфері світового батьківського руху та історії українського батьківського руху.

            - Бере участь у проведенні науково-дослідницьких робіт щодо ролі батьківської ініціативи у вдосконаленні освітнього процесу, виховної роботи.

            - Реагує на факти порушення Закону України "Про освіту" щодо дійсних членів Асоціації, представляє і захищає законні інтереси своїх членів у державних, громадських та судових органах.

            -   Надає моральну й матеріальну допомогу членам Асоціації.

            -   Бере участь в організації аматорської спортивної діяльності.

            - Бере участь в організації та проводить аматорську діяльність художньої самодіяльності, розвитку вжиткового мистецтва та ремесел серед батьків, сімей, шкільних колективів.

            -  Формує банк даних та поширює відомості про трудову та громадську діяльність батьківських комітетів, батьківських рад, громадських батьківських організацій. Встановлює та підтримує зв’язки з батьківськими об’єднаннями інших районів області.

            - Виконує іншу роботу в межах статутних завдань, зокрема на замовлення управління освіти і науки, відділу освіти, закладів освіти району, здійснює іншу діяльність, не заборонену законодавством України для неприбуткових організацій.

 3. Члени Асоціації, їх права та обов'язки

3.1. Асоціація має дві категорії членства: дійсні та асоційовані (колективні). Всі члени Асоціації мають відповідні посвідчення, зразки яких затверджує правління.

3.2.     Дійсні члени Асоціації:

3.2.1. Дійсним членом Асоціації може бути будь-яка особа, що обрана членом батьківського комітету, батьківської ради, громадської батьківської організації і яка подала заяву про вступ до Асоціації, при умові, що вона є громадянином України. Оформлення дійсного членства в Асоціації здійснюється рішенням правління Асоціації протягом двох місяців з дня надходження письмової заяви.

3.2.2. Припинення дійсного членства в Асоціації настає в разі смерті або виходу з Асоціації за власним бажанням.

3.2.3. Дійсні члени Асоціації мають право:

            -   обирати і бути обраними до керівних органів Асоціації;

            -   брати участь у зборах Асоціації з вирішальним голосом;

            - вносити пропозиції, пов’язані з виконанням статутних завдань Асоціації. Ці пропозиції є обов'язковими до розгляду їх керівними   органами;      

            -  брати участь у всіх заходах, організованих Асоціацією та її керівними органами, в засіданнях її керівних органів;

            -   публікувати матеріали в друкованих органах Асоціації;

            -   виступати від імені Асоціації в засобах масової інформації;

            - одержувати рішення і документи, прийняті Асоціацією та її    керівними органами.

            У разі участі у заходах Асоціації повноважні члени батьківського комітету, батьківської ради, громадської батьківської організації мають права дійсних членів Асоціації з ухвальним голосом.

3.3.     Асоційовані члени Асоціації:

3.3.1. Асоційованими членами Асоціації можуть стати колективи підприємств, організацій, установ (далі - організації) незалежно від форм власності, підпорядкованості та розташування, які поділяють принципи і мету діяльності Асоціації, визнають цей Статут, керуються ним у співпраці з Асоціацією.

3.3.2. Рішення про прийом в асоційовані члени приймається правлінням Асоціації на підставі заяви організації більшістю голосів.

3.3.3. Представляти інтереси асоційованого члена має право представник, який перебуває з організацією в робочих відносинах.

3.3.4. Асоційовані члени Асоціації мають право:

            - брати участь у роботі зборів (конференції) Асоціації з правом дорадчого голосу;

            - вносити пропозиції, пов’язані з виконанням статутних завдань Асоціації. Ці пропозиції є обов'язковими до розгляду їх керівними   органами;

            - брати участь у всіх заходах, організованих Асоціацією та її керівними органами, в засіданнях її керівних органів;

            - одержувати рішення і документи, прийняті Асоціацією та її    керівними органами.

3.3.5. Асоційовані члени зобов'язані:

            -   дотримуватись норм цього Статуту Асоціації;

            -   виконувати рішення керівних органів Асоціації;

            -   брати активну участь у спільних заходах.

3.3.6. Асоційовані члени, які не виконують вимоги цього Статуту Асоціації, рішення керівних органів Асоціації, можуть бути виключені із членів Асоціації рішенням правління на підставі висновків, зроблених відповідним комітетом.

3.4. Члени Асоціації зобов'язані дотримуватися вимог цього Статуту, сприяти виконанню статутних завдань.

4.     Організаційна побудова та управління

4.1. Найвищим керівним органом Асоціації є збори (форум) її членів. Форум може приймати рішення в межах компетенції Асоціації. Форум приймає свої рішення більшістю від присутніх дійсних членів від Асоціації.

4.1.1. Форуми Асоціації традиційно проводяться у травні кожного року. Повідомлення про проведення форуму правління Асоціації надає всім членам не пізніше, ніж за два тижні до його проведення. Кожен форум Асоціації розглядає питання:

            -   звіту правління Асоціації про його діяльність за звітний рік;

            -   виборів голови Асоціації;

            -   виборів заступника голови Асоціації;

            - структури, кількісного складу правління Асоціації, обрання його членів та визначення умов їх діяльності;

            -   інші питання, віднесені до відання Асоціації.

4.1.2. Позачерговий форум скликається головою Асоціації, правлінням Асоціації з їх ініціативи або за пропозицією 1/5 всіх членів Асоціації. Повідомлення про такі збори надсилаються всім членам не пізніше ніж за два тижні до їх проведення. Позачерговий форум розглядає лише питання, зазначені у повідомленні про їх скликання. Позачерговий форум не вважається правомочним, якщо на ньому присутні лише половина загальної кількості дійсних членів Асоціації.

4.2.     Правління Асоціації.

4.2.1. У період між форумами керівним органом Асоціації є правління Асоціації.

4.2.2. Правління веде справи Асоціації і виконує всі функції, які сприяють

досягненню її мети та виконанню завдань, за винятком тих, що віднесені до компетенції зборів Асоціації.

4.2.3. У складі Правління утворюються комітети за напрямами діяльності Асоціації,   очолювані  головами  комітетів.   Конкретна  структура,  кількісний  склад правління, умови діяльності комітетів визначаються форумом. Голів комітетів обирає правління з числа його членів. Кожен член Асоціації може бути членом будь-якої кількості комітетів.

4.2.4. Правління Асоціації здійснює свою роботу у формі засідань. Засідання проводяться за необхідності, але не менше одного разу на 2 місяці. Як правило, раз на квартал проводиться розширене засідання правління за участю керівників місцевих осередків з правом вирішального голосу.

4.2.5. Форум для ведення засідання правління - більше половини обраних членів правління. Кадрові рішення правління приймаються більшістю від числа обраних членів правління, а всі інші рішення - більшістю від присутніх членів правління.

4.2.6. Члени правління обираються форумом за поданням голови Асоціації з числа дійсних членів на термін 1 рік. Члени правління мають право бути обраними на новий термін.

4.3.    Голова Асоціації.

4.3.1. Голова Асоціації обирається з числа її дійсних членів форумом на 2 роки з правом переобрання на новий термін, але не більше трьох термінів підряд.

4.3.2. Голова Асоціації є членом правління Асоціації і головує на його засіданнях.

4.3.3. Голова представляє Асоціацію у стосунках з органами державної влади і управління, громадськими організаціями, політичними партіями, міжнародними організаціями.

4.3.4. Голова Асоціації:

- організовує роботу правління, несе персональну відповідальність за виконання рішення форуму, Асоціації, правління Асоціації;

- приймає рішення з питань діяльності Асоціації, які не є виключною компетенцією форуму, правління Асоціації;

-  організовує підготовку матеріалів на форум та засідання правління Асоціації;

-   підписує договори від імені Асоціації;

- вносить пропозиції правлінню Асоціації про затвердження та звільнення виконавчого директора Асоціації;

- координує роботу виконавчої дирекції.

4.3.5. У разі тимчасової відсутності голови Асоціації його обов'язки виконує заступник голови Асоціації, про що голова видає розпорядження.

4.4.     Заступник голови Асоціації:

заступник голови Асоціації обирається форумом Асоціації за поданням голови Асоціації на термін 2 роки з правом переобрання на інший термін.

-   виконує обов'язки за дорученням голови Асоціації;

-    є членом Правління Асоціації;

-   відповідає за роботу перед головою правління Асоціації.

4.5. Дострокове припинення повноважень голови Асоціації, заступника голови, членів правління настає в разі втрати або припинення членства в Асоціації за власним бажанням, за рішенням форуму Асоціації тощо. У разі відкриття вакансії, виконання повноважень голови Асоціації до форуму покладається на заступника голови Асоціації. Повноваження заступника голови покладаються на одного з членів правління.

4.6.1. Ревізійна комісія здійснює контроль за формуванням та використанням коштів та об’єктів власності Асоціації. Вона інформує форум про діяльність Асоціації.

4.6.2. Ревізійна комісія обирається форумом простою більшістю голосів присутніх на форумі, в кількості 3-5 членів Асоціації і підзвітна зборам.

4.7.     Місцеві осередки Асоціації.

4.7.1. Місцеві осередки Асоціації (далі - осередки) є сільськими представництвами і створюються в районі.

4.7.2. Керівник осередку обирається з дійсних членів Асоціації, який був обраний членом Асоціації з населеного пункту. Він представляє інтереси Асоціації в стосунках з місцевими органами влади, здійснює інші функції, що витікають із Статуту Асоціації.

4.7.3. Керівним органом осередку є збори членів осередку. Збори проводяться не менше одного разу на рік. Збори вирішують нагальні та організаційні питання осередку, які відносяться до його компетенції. Головує на зборах керівник осередку. У період між зборами керівництво поточною діяльністю здійснює його керівник.

4.7.4. У роботі осередку можуть брати участь дійсні та асоційовані члени Асоціації, представники батьківських комітетів, батьківських рад, батьківських громадських організацій, що працюють в закладах освіти району з правом дорадчого голосу.

4.7.5. Місцеві осередки легалізують свою діяльність в установленому порядку шляхом повідомлення про заснування.

4.8. У разі активної діяльності Асоціації, для ефективної її роботи може створюватися виконавча дирекція:

            - Виконавча дирекція (далі - дирекція) є виконавчим органом Асоціації. У своїй роботі керується Статутом Асоціації, рішенням форуму,      постановами Правління, планами роботи, "Положенням про виконавчу дирекцію" та чинним законодавством України.

            - Дирекцію очолює виконавчий директор, який є дійсним членом Асоціації і, як правило, членом правління.

            - Виконавчий директор затверджується правлінням Асоціації за поданням голови Асоціації.

            - Склад дирекції визначається штатним розкладом, який затверджується Правлінням Асоціації.

            -   Дирекція затверджує діяльність Асоціації, керівних органів та осередків.

            -   Дирекція організовує фінансово-господарську діяльність Асоціації. 5.   Правовий та майновий статус Асоціації

5.1. Асоціація користується всіма правами і виконує всі обов’язки об’єднання громадян відповідно до Закону України "Про об'єднання громадян".

5.2. Асоціація є юридичною особою, може мати рахунки в банку, свою символіку, яка затверджується зборами. Зразки печатки, символіки та атрибутики реєструються у встановленому порядку.

5.3. Функціонувати Асоціації здійснюється за рахунок її власних коштів:

5.3.1. Основним джерелом надходження коштів Асоціації є:

            - добродійні пожертвування приватних та юридичних осіб;

            - інші надходження, не заборонені чинним законодавством України для        неприбуткових організацій.

5.3.2. У власності Асоціації можуть бути приміщення, устаткування, інвентар, необхідні для статутної діяльності Асоціації, придбані за кошти Асоціації або отримані в пожертвування, дари та спадщина.

5.3.3. Фінансові та матеріальні надбання та ресурси Асоціації є власністю всієї Асоціації.

5.4. Асоціація, створені нею установи та організації, ведуть оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, реєструються в органах державної податкової інспекції та вносять до бюджету платежі в порядку і розмірах, передбачених законодавством.

5.5. Асоціація, створені нею установи та організації, ведуть оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, реєструються в органах державної податкової інспекції та вносять до бюджету платежі в порядку і розмірах, передбачених законодавством.

6. Порядок внесення змін і доповнень до Статуту Асоціації та припинення її діяльності.

6.1. Рішення про зміни та доповнення Статуту Асоціації приймаються форумом Асоціації за пропозицією правління Асоціації або її членів. Зміни до Статуту приймаються правлінням Асоціації. Про зміни, що сталися у статутних документах, Асоціація повідомляє у 5-денний термін управління юстиції Іванківського району.

6.2. Рішення про припинення діяльності Асоціації може бути прийняте форумом Асоціації. Таке рішення є правомочним, якщо за нього проголосувало не менше 2/3 присутніх дійсних членів, але не менше половини від загального складу Асоціації.

6.3. Кошти та інше майно Асоціації, в тому числі і при ліквідації, не можуть перерозподілятися між її членами, а використовуються для виконання статутних завдань або на благодійні цілі, в разі ліквідації Асоціації її активи повинні бути передані іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховані до доходів бюджету.

 


Лідери © 2019Пошук
 
Календар
«  Червень 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
 
Архів записів
 
Друзі сайту
liderona.ucoz.ru
aiki-tiger.at.ua
 
Кошик
Ваша корзина пуста
 
Безкоштовний хостинг uCoz