Неділя, 16.06.2019, 02:00

Головна Реєстрація Вхід
Вітаю Вас, ГістьRSS


Наше опитування
Міні-чат
500
Форма входу
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0


 Статут парламенту дітей Іванківщини
Статут парламенту дітей Іванківщини


1.      Загальні положення

1.1. Парламент дітей Іванківщини (далі парламент) - це добровільне незалежне об'єднання районних та сільських осередків дитячого самоврядування.

1.2.  Парламент є нейтральним до будь-якого політичного руху

1.3. Може співпрацювати, реалізовуючи певні проекти, з політичними об'єднаннями, але при цьому залишатися аполітичним

1.4. Парламент керується в своїй діяльності Конституцією України, Конвенцією ООН про права дитини, Законами України "Про об'єднання громадян" та "Про молодіжні та дитячі громадські організації", чинним законодавством, даним Статутом

1.5.  Діяльність парламенту будується на засадах законності, добровільності,

самоврядування, гласності, рівноправності його членів і поширюється на всі школи району

1.6.  Парламент взаємодіє з державними установами, органами місцевого

самоврядування, громадськими організаціями та об'єднаннями, які дотримуються демократичних і гуманістичних принципів, співпрацює з батьками дітей та підлітків

1.7. Парламент у встановленому порядку може мати свої банківські рахунки, печатку та штамп, або користуватися печаткою та спец рахунком державної структури на базі якої вш створений, може мати бланки встановленого зразка зі своєю символікою

1.8.  Місцезнаходження парламенту: Центр дитячої та юнацької творчості

смт Іванків, вул І Проскури, 10

2. Мета і завдання

2.1.      Метою діяльності парламенту є:

2.1.1.  активізація процесу діяльності органів дитячого самоврядування на рівні району, школи та позашкільного закладу, участі молоді в прийнятті рішень;

2.1.2.    захист прав та Інтересів дотей на різних рівнях;

2.1.3.   створення умов для самореалізацп учнівської молодо, залучення п до участі у прийнятті рішень на рівні школи, району, області;

2.1.4.   всебічна реалізація дітьми та підлітками своїх інтересів, здібностей, прав та свобод на засадах загальнолюдських цінностей,

2.1.5.   поширення серед дотей Інформації про шляхи захисту своїх прав та свобод,

2.1.6.  налагодження контактів, обмін інформацією, координація дій учасників парламенту та реалізація спільних проектів

            Завданнями парламенту є:

2.2.1. якнайширше залучення дотей та молоді до участі в організації свого життя та діяльності, прийняття необхідних для цього рішень на обласному, районному чи шкільному рівнях,

2.2.2. формування навичок самоврядування, соціальної активності і соціальної відповідальності у процесі практичної громадської діяльності,

2.2.3. об'єднання дотей та підлітків для добрих, корисних, цікавих справ, розвиток їх творчих здібностей,

2.2.4. сприяння культурному розвиткові, духовному збагаченню молодо,

2.2.5. формування особистості, її суспільно-громадського досвіду, розвитку, стимулювання, реалізація творчого потенціалу

2.3. Для здійснення мети і завдань, визначених цим Статутом, парламент:

2.3.1. представляє і захищає законні інтереси своїх членів у громадських та державних органах,

2.3.2. здійснює інформування дітей та молоді про їх права та свободи відповідно до Конвенції ООН про права дитини та чинного законодавства України,

2.3.3. одержує від державних органів влади та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей та завдань,

2.3.4. проводить соціологічні дослідження і опитування серед дітей та підлітків з питань їх життєдіяльності,

2.3.5. налагоджує шляхи співробітництва з дитячими, молодіжними організаціями, парламентами дітей в Україні та за її межами,

2.3.6. всебічно підгримує дитячі, молодіжні організації, фонди, установи в розробці та реалізації дитячих та молодіжних програм,

2.3.7. складає та реалізує різноманітні програми і проекти для дітей та підлітків району,

2.3.8. організовує семінари, тренінги, конференції, масові заходи як ділового, так і дозвільного спрямування та ін.,

2.3.9. може мати свої засоби масової іІнформації.

3. Члени Парламенту, їх права та обов'язки

3.1. Парламент складається з депутатів (депутатський корпус) та робочих органів (консультанти, Координаційна рада, виконавчий комітет), які організовують його діяльність.

3.1.1. До депутатського корпусу входять районні органи дитячого та молодіжного самоврядування, через представництво своїх делегатів віком від 13 до 18 років, які поділяють цілі та завдання парламенту і зобов'язуються виконувати Статут парламенту датей Іванківщини Вони є депутатами парламенту

3.2. Представництво до депутатського корпусу парламенту від кожної школи по З депутати: голова та 2 депутати. Також у парламенті можуть бути представлені дитячі громадські організації району через представництво своїх делегатів на тих же умовах, що і шкільні парламенти дітей.

3.3. Депутати до районного парламенту обираються шкільними парламентами строком на 2 роки.

3.4. Депутат парламенту має право:

3.4.1. брати участь у діяльності парламенту, обирати, бути обраним на керівні посади,

3.4.2. на захист своїх прав та законних інтересів,

3.4.3. вносити свої пропозиції щодо роботи парламенту,

3.4.4. брати участь у культурно-масових заходах,

3.4.5. звертатись до керівних та робочих органів з будь-яких питань діяльності парламенту,

3.4.6. вийти з членів парламенту за власним бажанням,

3.4.7. за результатами голосування у своїй організації, бути обраним повторно ще на 1 строк

3.5. Депутат втрачає свої повноваження в разі:

3.5.1. закінчення терміну повноважень,

3.5.2. за власним бажанням,

3.5.3. досягнення ним 19 років,

3.5.4. згідно з рішенням Сесії парламенту за аморальну поведінку чи таку, що не відповідає званню "Лідер". "Депутат", а також в разі невідвідування без поважних причин 2-х сесій чи засідань Ради лідерів. В такому випадку, організація, яку представляв даний депутат проводить заміну;

3.5.5. за власним бажанням.

4. Керівні та робочі органи

4.1. Керівними органами депутатського корпусу парламенту є:

4.1.1. Сесія парламенту,

4.1.2. Координаційна рада;

4.1.3. Робочий орган.

5. Сесія парламенту

5.1. Сесія парламенту проходить не менше двох разів на рік. Засідання сесії веде голова парламенту.

5.2.     Сесія парламенту:

5.2.1. приймає рішення, затверджує чи вносить зміни до Статуту, Регламенту, Програм діяльності, плану роботи;

5.2.2. обирає голову парламенту, заступників голови парламенту, голів комісій згідно з Положенням про вибори;

5.2.3. заслуховує звіти голови парламенту, голів комісій, робочого органу;

5.2.4. може висловити недовіру голові парламенту, заступникам чи головам комісій, пропонувати їх відставку;

5.2.5. визначає кількість комісій парламенту;

5.2.6. обирає делегатів для роботи у обласному парламенті дітей та інших дитячих та молодіжних форумах.

5.3. У період між Сесіями працюють:

5.3.1. Координаційна рада (збирається не менше чотирьох разів на рік);

5.3.2. Виконавчий комітет (систематично працює протягом року).

6. Координаційна рада

6.1. Координаційна рада: голови та координатори районних та шкільних

парламентів дітей, голова, його заступники та координатор районного парламенту дітей.

6.1.1. визначає напрямки діяльності та план роботи парламенту;

6.1.2. дає оцінку діяльності парламенту;

6.1.3. створює у разі потреби постійні та тимчасові робочі органи парламенту;

6.1.4. координує реалізацію усіх своїх проектів та програм у межах району;

6.1.5. заслуховує звіти голів районного та шкільних парламентів, голів комісій про результати їх діяльності;

6.1.6. контролює діяльність усіх органів, служб, створених парламентом;

6.1.7. розглядає пропозиції, рекомендації та зауваження, подані Правлінням парламенту;

6.1.8. розпоряджається коштами організації.

6.2. Координаційна рада правомочна приймати рішення за умови присутності не менше двох третин своїх членів.

6.3. Рішення приймається простою більшістю голосів.

6.4. Рішення Координаційної ради є обов'язковими для виконання усіма членами організації.

6.5. Порядок денний засідання Координаційної ради готує виконавчий комітет.

6.6. Координаційна рада складається з робочого органу (діти) та Ради координаторів (дорослі).

6.7.  Робочий орган.

6.7.1. До складу Робочого органу входять голова районного парламенту, його заступники, голови комісій районного парламенту, голови шкільних парламентів дітей.

6.7.2. Робочий орган Парламенту:

6.7.2.1. Вносить зміни до Статуту з подальшим затвердженням його на сесії;

6.7.2.2. приймає рішення, дає рекомендації, пропозиції, згідно з рішеннями сесії, організовує їх реалізацію;

6.7.2.3. є посередником між депутатами парламенту та органами влади, громадськими організаціями чи установами;

6.7.2.4. розглядає проекти, програми, символіку парламенту і пропонує їх на розгляд сесії парламенту;

6.7.2.5. розглядає інші питання, які не входять в компетенцію сесії парламенту чи комісій.

6.8.1. Рада координаторів:

6.8.1.1. спостерігає за діяльністю парламенту;

6.8.1.2. в разі необхідності надає методичну, консультативну та інформаційну допомогу;

6.8.1.3. подає на розгляд Робочого органу та сесії свої пропозиції, рекомендації та зауваження.

6.9.2. До Ради координаторів входять:

6.9.2. координатори районного та шкільних парламентів дітей;

6.9.2.2. координатори певних проектів та програм.

6.9.3. координатори не беруть участі у виборах та голосуванні під час сесій парламенту.

6.9.4. координатори можуть подавати на розгляд сесії свої пропозиції, рекомендації та зауваження.

7.  Організаційний комітет

7.1.Організаційний комітет:

7.1.1. проводить усю підготовчу та організаційну роботу з питань проведення сесій реорганізації парламенту за рішенням Сесії парламенту не менше як 2/3 обраних парламенту, засідань Координаційної ради;

7.1.2. оформляє та зберігає всю необхідну для діяльності парламенту та його структур документацію;

7.1.3. між сесіями  надає консультативну, інформаційну чи методичну допомогу членам парламенту за їх запитами.

7.2. До складу організаційного комітету входять вихованці Школи лідерів дитячого та молодіжного самоврядування та інші.

7.3. Члени організаційного комітету не є депутатами обласного парламенту дітей.

8. Комісії парламенту

8.1. Постійні комісії парламенту:

8.1.1. партнерства, міжнародних відносин та фінансового забезпечення;

8.1.2. захисту прав дитини та допомоги в проблемних ситуаціях;

8.1.3. загальної та додаткової освіти;

8.1.4. екології, спорту та здорового способу життя;

8.1.5. культури, дозвілля та інформації;

8.1.6. роботи з дітьми молодшого та середнього віку;

8.2. Депутатами районного парламенту дітей тимчасово створюється виборча комісія для організації і проведення виборів керівного складу парламенту. 8.3.Засідання комісії ведуть голови чи їх заступники.

8.4. До кожної комісії входять не менше 3 депутатів.

9. Помічники керівного складу парламенту

9.1. Для забезпечення підготовки досвідчених кадрів для керівного складу, парламент може мати команду помічників з числа дітей віком 10-13 років.

9.2. Помічники працюють у тісному контакті з головою парламенту та головами певних комісій (депутатами парламенту) і, під їх контролем, можуть відповідати за невеликі ділянки роботи.

9.3. Помічники не мають права брати участь у виборах керівного складу та голосуванні.

9.4. Виборча кампанія серед помічників проходить після виборів основного керівного складу парламенту.

9.5. Помічник може стати депутатом парламенту по досягненні ним 14 років та в разі перемоги у виборах шкільної організації у списку кандидатів у депутати.

9.6. Наявність помічника, представника школи, не зменшує кількість депутатів від даної організації, а подається додатково.

9.7. Рішення про існування команди помічників та представлення їх делегатів у районному парламенті шкільні парламенти приймають самостійно.

9.8. Кількість делегатів від шкільних команд помічників у районному парламенті не більше двох осіб.

10. Заключні положення.

10.1. Припинення діяльності  парламенту здійснюється  шляхом ліквідації чи реорганізації парламенту за рішенням Сесії парламенту не менше як 2/3 обраних депутатів або у випадках, передбачених чинним законодавством України.


Лідери © 2019Пошук
 
Календар
«  Червень 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
 
Архів записів
 
Друзі сайту
liderona.ucoz.ru
aiki-tiger.at.ua
 
Кошик
Ваша корзина пуста
 
Безкоштовний хостинг uCoz